English| Deutsch| Français| Español

  :  


: 2427

.

> > >
.
:
̿ ɡ ѡ ɡ .
/ .
:
.

: ɡ ߡ ɡ ѡ ɡ ȡ ɡ .

ѡ ߡ ɡ ӡ ߡ ǡ ȡ ɡ () ڡ ѡ .