English| Deutsch| Français| Español

  : . 


: 4116

.

> > >
98 ɡ ( 100) Tsh ( 100 + 50) .
100+50 .
.

/ .
:

ʡ ɡ ֡ Thyroxin Tsh ա ʡ .